Házirend

Az Újpesti FitForma Stúdió Házirendje

A FitForma Stúdió üzemeltetését az Oxygéndús Kft. (telephely: 1042. Budapest Király u. 13) végzi.

A Házirend célja, hogy meghatározza az újpesti Fit Forma Stúdióban tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kultúrált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.

Továbbá előírja az újpesti Fit Forma Stúdió rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános szabályok

 • Az újpesti Fit Forma Stúdió területe csak rendeltetésének megfelelően használható. Az újpesti Fit Forma Stúdió használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
 • Az újpesti Fit Forma Stúdió területén TILOS:
  • a dohányzás és az alkohol fogyasztása
  • az olyan tevékenység, amely a Fit Forma Stúdió szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
  • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység
  • az Fit Forma Stúdió egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele
  • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
 • A Fit Forma Stúdió egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
 • A Fit Forma Stúdió sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe, (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A Fit Forma Stúdió szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni!

A Fit Forma Stúdió területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:

 • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.
 • egyéb díszíto elemek (dekoráció, növényzet)
 • reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag

Amennyiben a Fit Forma Stúdió területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

 • Üzemeltető a sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését a Fit Forma Stúdió részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.
 • A Fit Forma Stúdió zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Fit Forma Stúdió egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Fit Forma Stúdió rendjére.
 • Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani ill. tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 • A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés.
 • A Fit Forma Stúdió üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából ill. a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
 • A talált tárgyakat minden vendég a Fit Forma Stúdió recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.
 • A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
 • A Fit Forma Stúdió területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő;
  • Mentők (baleset esetén): 104
  • Tűzoltóság (tűz esetén): 105
  • Rendőrség (rendbontás esetén): 107
  • Ált. segélyhívó (bármely esetben): 112
 • E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
 • A Fit Forma Stúdió üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
 • A Fit Forma Stúdió jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Fit Forma Stúdió recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.

Speciális szabályok

 • A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.
 • A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos.
 • Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

Bérletek

 • Az edzőterembe ill. a csoportos tornákra fix lejáratú bérletek váltása lehetséges. A bérleteket a Fit Forma Stúdió üzemeltetőjének nem áll módjában meghosszabítani.

Recepció

 • A Fit Forma Stúdió sportterületeire, belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.
 • Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített regisztrációs- és adatlapot melyben elfogadja a Fit Forma Stúdió Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.
 • A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít.
 • A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.
 • A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
 • A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

Öltöző, szauna előtér és szauna

 • Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.
 • A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.
 • A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos.
 • A szaunát csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
 • A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet igénybe venni.
 • A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.
 • A szauna padokra papucsban tilos fellépni.
 • Távozás után a szekrényekben ne hagyjanak szemetet.
 • Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)

Fitnesz terem

 • 10 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben!
 • A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés nem engedélyezett! Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
 • Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
 • A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárolóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
 • Az egyes eszközök használata során törölköző használata javasolt.
 • Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

Aerobik termek

 • Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.
 • A Spinracing és Funkcionális edzés órákra személyesen a recepción vagy telefonon történő bejelentkezéssel lehet belépni, amennyiben ezt a vendég elmulasztja a Fit Forma Stúdió üzemeltetőjének jogában áll a vendéget az óráról kizárni. Kezdés előtt a foglalás érvénytelen, ha nem jelenik meg a vendég.
 • Az aerobik terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
 • Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében az órára nem beengedni.
 • REGISZTRÁCIÓ ÉS FOGLALÁS MENETE  

AZ ÓRÁKAT FOGLALÁS NÉLKÜL IS LEHET LÁTOGATNI, TERMÉSZETESEN A FOGLALÁSSAL RENDELKEZŐ VENDÉGEINK ELŐNYT ÉLVEZNEK. 

AMENNYIBEN A VENDÉG ÓRAKEZDÉS ELŐTT 15 PERCCEL NEM JELENTKEZIK BE A Z ÓRÁRA (NEM CSEKKOL BE) A FOGLALÁS ELVESZIK, LEVONJUK AZ ALKALMAT A BÉRLETEDBŐL (IDŐSZAKI BÉRLET ESETÉN 1 NAPOT).  

Kelt.: Budapest 2021. 

Fit Forma Stúdió

1042 Budapest, Király u 13

Telefon és bejelentkezés: +361 370 12 46

A Fit Forma Stúdió
üzemeltetője: Oxygéndús Kft.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close