Házirend

A Fit Forma Stúdió HÁZIRENDJE

Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió üzemeltetője:

Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió

(Székhely: 1042 Budapest, Király u. 13.)

A Házirend célja, hogy meghatározza az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdióban tartózkodó személyek (a szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek.

Továbbá előírja az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdióban rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió nyitvatartási ideje:

Hétköznap (Hétfő-Péntek): 07:00 – 22:00 (tél-nyári nyitvatartás miatti módosítás fennállhat)

Szombaton: 07:00 – 14:00

Vasárnap: 07:00 – 14:00

Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni. Kérjük, hogy az edzőtermet zárás előtt 10 perccel elhagyni szíveskedjenek.

Általános szabályok

Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió területe csak rendeltetésének megfelelően használható. Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat, továbbá elfogadja a Fit Forma Stúdió /1042.Bp. Király u 13. / mindenkori Adatkezelési Szabályzatát mely honlapunkon elérhető! /www.fitformaujpest.hu/

Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió területén TILOS:

 • A dohányzás és az alkoholfogyasztás.
 • Olyan tevékenység, amely az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.
 • Minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység.
 • Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital bevitele.
 • Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 • Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
 • Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehetők igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és az üzemeltető előzetesen engedélyezte).
 • Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió gyermekek és fiatalkorúak (6-18 éves kor) által igénybe vehető szolgáltatások:
 • 6-18 éves kor között az Oxygéndús Kft. – Fit Forma  Stúdió egész területe a recepción leadott aláírt szülői felelősségvállaló nyilatkozattal használható.
 • 14-18 éves kor között a Fitnesz/Cardio részleg használatának, edzői felügyelet, valamint a recepción leadott szülői és edzői felelősségvállalási nyilatkozat a feltétele.
 • 6-18 éves kor között a csoportos órákon való részvételnek a recepción leadott szülői felelősségvállalási nyilatkozat és edző által aláírt engedély szükséges. A csoportos órán való részvételi szándékot, az óra előtt az óraadóval szükséges egyeztetni. A gyermek csak szülővel együtt vehet részt a csoportos órán.
 • Balesetveszélyes vagy nem megfelelő magatartás esetén módunkban áll a belépő vagy a bérlet árának visszaadása nélkül megtagadni a további belépést.
 • A gyermekek, és fiatalkorúak házirendet sértő viselkedése esetén a szülő is felelős és felelősségre vonható.

Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió egész területére kiterjed, különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

 • Mentők (baleset esetén): 104
 • Tűzoltóság (tűz esetén): 105
 • Rendőrség (rendbontás esetén): 107
 • Általános segélyhívó (bármely esetben): 112

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre kijelölt elsősegély felszereléssel biztosítunk segítséget. Minden baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A talált tárgyakat minden vendég a Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió recepcióján köteles leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

Az Oxygéndús Kft. – Fit forma Stúdió jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon a Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió weboldalán és recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

RECEPCIÓ SZABÁLYZAT:

Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió területére belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a személyes adatok (teljes név, születési dátum, telefonszám, e-mail cím) rögzítését és a fényképes nyilvántartásba vételt is.

A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja. (szappan, papírtörlő, fertőtlenítőszer, fitnesz edzői tanácsadás igénybevételét, valamint az Internet állomások korlátlan használatát).

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (belépő kártya, törölköző, sport felszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul, a recepciós kezébe leadni, aki ellenőrzi a vendég épületen belüli fogyasztását, annak kifizetését. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A csoportos órajegy 1 db csoportos óra belépésre, a kondi napijegy egyszeri 3 órás időintervallum tartózkodásra jogosít fel.

A bérletek 1 nap, egyszeri 3 órás időintervallum belépésre jogosítanak fel. Kiegészítő jegy megvásárlásával lehetőség van a terembe 1 nap kétszer is belépni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

FITNESZ TEREM SZABÁLYZAT:

A fitneszterembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág. leggings) lehet belépni és edzeni.

A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!

Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió területén dolgozó teremedzők, személyi edzőknek és a vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára.

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárolóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátra hagyni.

Az egyes eszközök használata során törölköző használata kötelező.

Az edzőgépek kizárólag törülközővel használhatók.

Kihelyezett fertőtlenítőszerek és papírtörlők használata kötelező az adott eszköz és/vagy edzőgépek használatát követően.

Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió teljes területén tilos a mások és a környező lakók nyugalmának megzavarására alkalmas hangoskodás. A kertre és a külső utcára nyíló lezárt ajtók feszegetése, kinyitása tilos.

CSOPORTOS ÓRA SZABÁLYZAT:

Az órák megkezdése előtt az óra látogatására jogosító belépő kártyát/bérletet a vendég az recepciós pultnál köteles átadni.

A csoportos órákra fix, foglalt helyek vannak, melyet a vendégek egy internetes foglalási /bejelentkezési felületen (https://fitformaujpest.salonic.hu) tudnak lefoglalni.

A foglalás nélkül érkező vendégek, érkezési sorrend alapján az érkezésükkor még szabad helyekre állhatnak be.

Termek maximális létszám:

 • nagy csoportos terem: 40 fő,
 • kis csoportos terem: 20 fő,

A csoportos terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni.

A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. A mezítláb vagy zokniban történő edzés csak meghatározott csoportos óratípusok (Jóga, Gerinctorna, Mobility, Body Art) alkalmával engedélyezett.

Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! Az Oxygéndús Kft. – Fit Forma  Stúdió területén dolgozó csoportos óraadó edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára.

Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

A csoportos óra termekben tilos mások nyugalmának megzavarására alkalmas hangoskodás, a hangos zenehallgatás.

Szauna szabályzat

 • A szauna szolgáltatását:
  • 6-14 éves korú gyermek nem használhatja,
  • 14-16 éves kor között a wellness részleg kizárólag szülői felügyelettel használható,
  • 16-18 éves kor között a wellness részleg kizárólag aláírt szülői felelősségvállalási nyilatkozattal használható.
 • A szaunát a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni.
 • Szauna használata ellenjavalt szív-és keringési- és légzési elégtelenség, daganatos megbetegedés, akut és gyulladásos megbetegedés, tuberkolózis, trombózis, súlyos visszérbetegség, fertőző megbetegedések, fertőző bőrbetegségek, pajzsmirigy fokozott működése, epilepszia, szívritmuszavar, lázas betegség, kezeletlen magas vérnyomás, kimerültség és terhesség esetén.
 • A szaunát megfelelő öltözékben (fürdőruha, szaunaruha) lehet igénybe venni. A szaunában kötelező szaunalepedő, törölköző, fürdő lepedő használata.
 • A szaunát igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontot figyelembe véve, a területet elhagyni:
  • Hétköznapokon: 21.45
  • Hétvégén: 13:45
 • Jelen házirend pontok, illetve az általánosan elfogadott viselkedési szabályok figyelmen kívül hagyása esetén az Oxygéndús Kft. – Fit Forma Stúdió alkalmazottainak munkaköri kötelessége a vendéget figyelmeztetni, eredménytelenség esetén a vendéget távozásra felszólítani. A dolgozói intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a vezetőség, rendőrség illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni. A kiutasított szabálytalankodó vendég, az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

Együttműködésüket kérjük és köszönjük!

Comments are closed.